PBV - Service i arbetsrätt - förhandling
 

Uppsägning pga. arbetsoförmåga

Det nya sjukförsäkringssystemet med medfinansiering för arbetsgivare vid långtidssjukskrivning, har medfört ett ökat intresse av att säga upp långtidssjukskrivna medarbetare. Detta gäller naturligtvis de långtidssjukskrivna medarbetare som förväntas ha en permanent arbetsoförmåga hos nuvarande arbetsgivare. Man kan nog också hävda att en sådan process kan i vissa fall vara en nödvändig och bra process för att skapa nya möjligheter för den långtidssjuke att komma in på nya ”banor”.

För många arbetsgivare är detta att säga upp en anställd, en svår process och ibland vet man inte vilka bestämmelser och rutiner som gäller i dessa frågor.

PersonalByrå Väst kan hjälpa företag i frågor som hör ihop med arbetsoförmögenhet, rehabilitering, förhandling, uppsägning m m.

Vi hjälper till med att få fram fakta och bedömningar kring den anställdes arbetsoförmåga kopplat till berört företag.

Vi tar i diskussionerna och förhandlingarna med den anställde, eventuell fackliga organisationer, försäkringskassan och läkare.

Vi sköter det juridiska enl gällande regelverk.

Dessa frågor kan i normalfall skötas såväl via personliga kontakter som via mail, telefon och fax

Vi har erfarenhet från socialförsäkringsnämnd, som ombudsman, som personalchef m m att falla tillbaka på. Kontakta Bengt Åke Salsgård,PersonalByrå Väst för en förutsättningslös diskussion kring dessa frågor.
Hemsida . Systematiskt arbetsmiljöarbete . Personlig Jobbcoachning . Rekrytering . Rekryteringsregister
PersonalByrå Väst
Renvägen 6
311 21 FALKENBERG
Telefon
0346/593 83
Fax
0346/593 83
info@pbv.se