PBV - Service i arbetsrätt - förhandling
 
Inom företag och organisationer uppkommer det ibland personalproblem och arbetsrättsliga tvister. För att lösa dessa problem krävs både kunskaper och erfarenhet.

Ett exempel på personalproblem kan vara "Uppsägning pga arbetsoförmåga"


PersonalByrå Väst kan ge företagaren information, hjälp och råd att lösa arbetsrättsliga tvister.


Hemsida . Systematiskt arbetsmiljöarbete . Personlig Jobbcoachning . Rekrytering . Rekryteringsregister
PersonalByrå Väst
Renvägen 6
311 21 FALKENBERG
Telefon
0346/593 83
Fax
0346/593 83
info@pbv.se