PBV - Rekrytering
 
 
PersonalByrå Väst kan ombesörja en eller flera av följande rekryteringsåtgärder

Precisera rekryteringsbehovet och ta fram profilen på den man söker. (kravspecifikation)
Få fram sökanden via annons eller arbetsförmedling. Svara på frågor från sökanden.
Genom ett brett kontaktnät och eget register kan vi även genomföra rekrytering via headhunting.
Göra urval av bland de sökande via intervju,
referenstagning m m.
Sköta rekrytering administrativt från början till slut inkl "anställningsjuridiken" och att ta fram introduktionsprogram
Följa upp rekryteringen
Förmedla testprogram

Åtgärderna kan vidtas i den form och på det sätt som uppdragsgivaren önskar.

Kostnaden kan bestämmas som en totalkostnad eller som kostnad per tim.

Hemsida . Systematiskt arbetsmiljöarbete . Personlig Jobbcoachning . Arbetsrätt/Förhandling . Rekryteringsregister
PersonalByrå Väst
Renvägen 6
311 21 FALKENBERG
Telefon
0346/593 83
Fax
0346/593 83
info@pbv.se