PBV - Arbetsmiljöutbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete enl AML
 

PersonalByrå Väst arrangerar och genomför arbetsmiljöutbildning, anpassat till berört företag och bransch. Erfaren skyddsingenjör och annan expertis medverkar i utbildningen.

Utbildningen förläggs på företaget eller i annan lokal så att resvägen minimeras. Detta innebär effektivt utnyttjande av tid, lägre kostnader och större koppling till företagets verklighet.

PBV har arrangerat bl a arbetsmiljöutbildning

 • för arbetsledare och skyddsombud
 • för byggherrar och projektörer avseende deras arbetsmiljöansvar
 • härdplastutbildning

  En arbetsgivare har skyldighet att på ett systematiskt sätt kartlägga, kontrollera och säkerställa arbetsmiljön på företaget. Detta finns beskrivet i Arbetsmiljölagen (AML) och i en arbetsmiljöförordning, Systematiskt arbetsmiljöarbete(AFS 2001:1).

  PersonalByrå Väst kan hjälpa Er med att ta fram rutiner för hur ni bör lägga upp Systematiskt arbetsmiljöarbete och ta fram vederbörlig dokumentation.

  Service i arbetsrätt/förhandling

  Inom företag och organisationer uppkommer det ibland personalproblem och arbetsrättsliga tvister. För att lösa dessa problem krävs både kunskaper och erfarenhet. PersonalByrå Väst kan ge företagaren information, hjälp och råd att lösa arbetsrättsliga tvister.

  Kontakta oss gärna för ytterligare information!

  Hemsida . Personlig Jobbcoachning . Rekrytering . Arbetsrätt/Förhandling . Rekryteringsregister
  PersonalByrå Väst
  Renvägen 6
  311 21 FALKENBERG
  Telefon
  0346/593 83
  Fax
  0346/593 83
  info@pbv.se