PersonalByrå Väst - PBV - Er partner i personalfrågor

Vi är allsidiga och täcker in hela personalområdet.
Kontakta Bengt Åke Salsgård för ytterligare information.

Rekrytering
Headhunting
Personlig jobbcoachning
Service i arbetsrätt
Förhandling
Arbetsmiljöutbildning Systematiskt arbetsmiljöarbete enl AML

För Dig som söker anställning: registrera Dig i vårt rekryteringsregister
Du kan kontakta oss för ytterligare information
PersonalByrå Väst
Renvägen 6
311 21 Falkenberg
Telefon
0346/593 83
Fax
0346/593 83
info@pbv.se